SUYUN FAYDALARI

Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination

- Beynin % 75’i su / Orta dercede susuz kalmak başağrısı ve başdönmesine yol açabilir.

- Su nefes almak için gereklidir.

- Vücut sıcaklığını düzenler.

- Tüm hücrelere besin ve oksijen taşır.

- Kanın % 92’isi sudur.

- Nefes almak için oksijeni nemlendirir.

- Hayati organları korur ve yastık görevi görür.

- Gıdayı enerjiye çevirmeye yardımcı olur.

- Besinlerin emilimine yardımcı olur.

- Atıkları uzaklaştırır.

- Kemilerin % 22’si sudur.

- Kasların % 75’i sudur.

- Eklemleri rahatlatır, yastıklar.

SU

Su canlılar için vazgeçilmezdir. Yaşamın devamı kaybedilen suyun değişik yollarla geri alınmasına bağlıdır. Bireyler yılda vücut ağırlıklarının 5 katı kadar su içerirler. Bir suyun kalitesi hidrolojik seyir ve uygulanan arıtım aynı zamanda dağıtım sistemi gibi değişik faktörlere bağlıdır. Sularda kalite daha bulutta buhar halinden yağış haline geçerken oluşmaya başlar. Toprağa düşerken havada bulunabilecek diğer toz partiküllerini de toplar. Toz partikülleri üzerinde genellikle bakteri bulunduğundan atmosferde ne kadar çok toz zerrecikleri mevcutsa suda da o kadar çok bakteri mevcut olacaktır.
Bu nedenle genellikle yağmur içindeki organizmaların sayısı tozlu sıcak aylarda çok daha fazladır. Kar tanelerinin yüzeyleri daha geniş olduğundan atmosferdeki asılı partükülleri daha fazla tutar. Dolu ise yağmur ve kardan daha fazla bakteri içerir . Bunun nedeni dolunun oluşması sırasında hava akımları daha şiddetli olduğundan havada bulunan tozların bulutlara kadar çıkarak dolunun içine karışmalarıdır. Buzun içindeki bakteri sayısı buzun meydana geldiği suyun yapısına bağlıdır. Buzun düşük sıcaklık derecesi bakterilerin daha uzun yaşamasını sağlar. Su , toprağın filtrasyon özelliği nedeniyle yeraltı seyri esnasında kısmen veya tamamen bakteri ve mikroorganizmalardan temizlenir. Ancak bu defada toprakta bulunan bulunan madensel tuzlar eriyerek suya karışır. Bu nedenle yer altı suları yüzeysel sulara nazaran daha fazla mineral içerir. Bu minerallerin bir bölümünün sularda bulunması tercih edilirken bazı toksik maddelerin suyun içinde bulunmaması gerekir. Ayrıca doğa tarafından meydana gelen bozulmaları dışında sular, insanların tarımsal amaçlı kullandıkları gübreleme ve zirai ilaçlar nedeniyle de bozulmaktadırlar. Tarımsal alanlar, gübrelikler, ekim ve otlatma alanları potansiyel kirlilik içerirler.


DOĞAL KAYNAK SULARI

Kaynak suları yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usüllerle çıkarılan, kimyasal ve bakteriyolojik yönden insan sağlığına uygun (yürürlükteki mevzuat ve yönetmelik kriterlerine uygunluk gösteren)yer altı sularıdır. Kaliteli bir kaynak suyu renksiz , kokusuz, tortusuz , berrak, aynı zamanda kimyasal ve bakteriyolojik açıdan insan sağlığına uygun olmalıdır. Önemli olan suyun kirletilmeden korunmasıdır. Çünkü kirlenmeye sebep olabilecek kaptaj, isale hattı, su depoları, tesisat ve imlahane hijyenik olmadığı taktirde suyun temizliğinden söz edilmez. Zincirin herhangi bir halkasındaki zafiyet suyu sağlıksız hale getirir. Zira zincirin kuvveti en zayıf halkasının kuvveti kadardır.

DOĞAL MİNERALLİ SULAR

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan , bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usüllerle çıkarılan ,mineral içeriği,kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan yer altı sularına mineral su denir. Doğal mineralli sular bikarbonat miktarı 600 mg/lt den fazla ise bikarbonatlı, sülfat miktarı 200 mg/lt den fazla ise sülfatlı , klorür miktarı 200 mg/lt den fazla ise klorürlü , kalsiyum miktarı 15 mg/lt den fazla ise kalsiyumlu , magnezyum miktarı 50 mg/lt den fazla ise magnezyumlu, çift değerli demir miktarı 1mg/lt den fazla ise demirli, florür miktarı 1 mg/lt den fazla ise florürlü, sodyum miktarı 200 mg/lt den fazla ise sodyumlu, sodyum miktarı 20 mg/lt den az ise sodyum diyetine uygun mineralli su olarak değerlendirilir. Doğal mineralli suları içerdikleri minerallerin tümü itibariyle 1500 mg/lt den fazla mineral içeriyorsa zengin mineralli , içerdiği mineral miktarı 500 mg/lt den az ise düşük mineralli , mineral miktarı 50 mg/lt den az ise çok düşük mineralli sular olarak sınıflandırılırlar. Doğal mineralli sular 1.5 mg/lt den fazla florür içeriyorsa ‘0-7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir .’ ibaresi eklenmelidir.