Hikayemiz

 
“Korusu: Uludağ’ın Suyu” 

Canlılığın kaynağı ve hayatın devamı demek “Su”. İnsanlar; tarih boyunca hep su etrafında yerleşmiş, medeniyetler hep su havzalarında gelişmiş. Sümer, Akad, Âsur ve Bâbil gibi eski Mezopotamya medeniyetleri Fırat ve Dicle nehirleri arasında, eski Mısır medeniyeti Nil’in kenarında kurulmuş. Fenike, Kartaca, Yunan ve Roma medeniyetleri de hep Akdeniz havzasında gelişmiştir. 

Medeniyetimiz de; Mezopotamya, Akdeniz çevresi, Mâverâünnehir (Orta Asya’daki Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında) gibi su havzalarında neşvünema bulmuştur. 

Yeşilin binbir tonu, şelaleleri ve bereketli su kaynaklarıyla Bursa, maddi ve manevi temizliği simgeleyen “su” merkezli gelişen medeniyetimiz açısından önemli bir konuma sahiptir. Evliya Çelebi’nin de Seyehatname’sinde tasvir ettiği gibi "Velhasıl Bursa Sudan İbarettir"…

Korusu; dünya, insanlık ve Bursa’nın sudan ibaret tarihinin günümüze yansıyan en eşsiz örneklerinden biri olarak, Osmanlı Devletinin ilk başkenti Bursa ile yaşıt ve aynı zamanda Orhan Gazi’nin vakıf köyleri olarak da bilinen tarihi Bursa Kızıkları’ndan Hamamlıkızık köylüleri tarafından keşfedilmiştir. 

Bursa'nın zengin tarihi mirası içinde yer alan Bursa Kızıkları, Uludağ’ın güzelliklerle coştuğu kuzey yamaçlarında, batıdan doğuya Değirmenlikızık, Fidyekızık, Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve Derekızık olarak “Beşi bir yerde” misali sıralanır. Bu Kızıklar’ın her biri, adını bir Oğuz boyu olan “Kızık” dan almıştır. Bursa’nın 1326’da Türkler tarafından fethiyle Kızıklar’ın bu bölgeye yerleşmesi aynı döneme rastlamaktadır. 

Bu köyler Korusu’nun sadece suyunun kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda bölgenin doğal zenginliklerini ve kültürel mirasını simgeler. Korusu'nun yumuşak içimli suyu, yıllardır Uludağ’dan gelen ve Kızık köylerinin tarihi kaynaklarında can bulan sudur. Dile kolay, 700 yılı aşan bir tarihin adıdır Korusu…

Korusu'nun çevresindeki yeşillikler, mevsimlere göre değişen renk cümbüşleriyle adeta bir tablo gibidir. Yazın parlak yeşil yapraklar güneş ışığında dans ederken, sonbaharda kırmızı, sarı ve turuncu tonlara bürünür. Kışın ise kar beyazı örtü, manzarayı büyüleyici bir hale getirir.

Yüzyıllar boyunca korunmuş olan bu su kaynakları, özel bir doğal miras olarak Bursa'nın zenginliklerine ve suyun bereketine olan vurguya, canlı bir şekilde asırlardır katkı sağlar. Korusu, Bursa'nın doğal ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir sembol olmasının ötesinde, sağlıklı ve yumuşak içimli özel bir deneyimi ifade eder aslında.

Özel Korusu deneyimi, Uludağ’da 1350 metre irtifada bulunan kaynağından üretim tesisimize kadar gıdaya uygun, sertifikalı boru hattı aracılığıyla taşınarak titizlikle korunur ve tüketicilerimize sunulur. 

Son olarak vurgulanması gerekir ki, Uludağ, Türkiye'nin en kaliteli doğal kaynak sularının çıkış noktasıdır ve Korusu; Uludağ'dan çıkan en yumuşak ve içimi en rahat kaynak suyudur.

Bizi Instagram‘da Takip Edin!